Kjøpefest i kommuner

Mange kommuner som opphører fra og med neste år, investerer stort i populære prosjekter, viser en forskningsrapport. Rapporten sammenligner økonomisk atferd i kommuner før og etter at kommunereformen ble lagt fram i 2014, skriver Aftenposten. Konklusjonen er at mange kommuner som var sannsynlige kandidater til sammenslåing, fikk et markant oppsving i låneopptak og investeringer. Slike investeringer er ofte nye idrettshaller, badeland eller kulturbygninger.