Nå starter planleggingen av avdelingene

Tirsdag starter detaljplanleggingen av det nye fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal for alvor. Ca. 130 personer som representerer ni arbeidsgrupper skal møtes til kick off i Molde.

Åpning prosjektkontor fellessjukehus

Her fra åpningen av det nye prosjektkontoret for det nye fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Selv om sjukehusøkonomien er vanskelig, så hindrer dette ikke planleggingen av det nye fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal (SNR). Tirsdag møtes de ni undergruppene som skal utrede, planlegge og gi råd til hvordan det nye sjukehuset skal se ut.

Følgende ni undergrupper skal nå settes i arbeid.

  • sengeområder
  • poliklinikk/dagkirurgi/dagbehandling
  • akuttmottak
  • bildediagnostikk
  • operasjon/intensiv
  • psykiatri
  • ikke-medisinsk, teknikk
  • kontor/forsking/undervisning
  • laboratoriemedisin/legemiddelforsyning

Kriteriene for utnevning til gruppene har vært at det skal være i snitt tolv personer i hver gruppe, og at det skal være en majoritet i gruppene av dem som representerer faget eller ledelsen av tjenestene. Disse under-gruppene skal samarbeide med selve hovedgruppen for det nye fellesjukehuset. Den bli ledet av Bjørn Remen i Molde.

Les mer om gruppene her.

Godt i gang

Bjørn Remen

Bjørn Remen er prosjektleder for det nye fellesjukehuset for Nordmøre og Romsdal (SNR).

Foto: Helsebygg

– Vi er straks ferdig hovedfunksjonsprogram for det nye sjukehuset på Hjelset og for det distriktsmedisinske senteret i Kristiansund. Vi vet nå i grove trekk hva sjukehuset skal inneholde av funksjoner og areal. Dette blir presentert på styremøte i Helse Møre og Romsdal i mars.

Tirsdag skal de ni undergruppene møtes for første gang. De skal planlegge hvordan hver enkelt funksjon skal organiseres. En funksjon kan omfatte flere avdelinger.

De ni gruppene skal blant annet de på bemanning, pasientgrunnlag, plassering i sjukehusbygget og organisering av de ulike enhetene.

– Når denne gruppen er ferdig i mai, juni sendes forslaget over til styret i Helse Møre og Romsdal. Deretter skal forslaget ut på høring før vi tar en endelig vedtak i saken i desember 2016. Da vet vi hvordan det nye sjukehuset på Hjelset blir, og hva som skal beholdes ved det distriktsmedisinske senteret i Kristiansund, sier Remen.