Kartlegg behovet

Høgres Vetle Wang Soleim frå Smøla seier nasjonalt utstyr i framtidas beredskapslager blir ei sak når statsbudsjettet for neste år blir behandla. Han viser til at regjeringa alt arbeider med å kartlegge behovet for smittevernutstyr i tida framover, og meiner saka er for alvorleg til å vedta utan et fagleg grundig fundament. Wang Solheim gir samtidig honnør til munnbindprodusenten Innovern i Sykkylven.

Stortingsrepresentant Vetle Wang Soleim fra Høyre
Foto: Trond Vestre / NRK