Kamp mot pukkellaksen

Jeger- og fiskerforbundet inviterer til felles innsats mot pukkellaksen, som påverkar det biologiske mangfaldet langs kysten og i norske vassdrag. Finnmark er særleg ramma, men også i Møre og Romsdal har pukkellaksen blitt eit problem. Forbundet ønskjer beredskap i dei mest sårbare områda, og kan sjølv bidra til utfisking av pukkellaks i elvene.

Pukkellaks
Foto: Stian Mikal Solbakken