Hopp til innhold

Jobber for å redusere overdosetallene

Det er i tiden etter behandling faren for overdose er størst blant rusavhengige. Ved Ålesund behandlingssenter jobber man med å informere de innlagte om hva man kan gjøre for å redusere risikoen.

Silje Gridseth og Sigurd S. Bjørke

Teamleder Silje Gridseth og kvalitetsrådgiver Sigurd S. Bjørke ved Ålesund behandlingssenter.

Foto: Magnus Gamlem/NRK

Ålesund behandlingssenter

Ved Ålesund behandlingssenter jobber man for å redusere risikoen for overdose etter man har fått behandling.

Foto: Magnus Gamlem/NRK

Gjennom det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24/7» prøver man å redusere risikoen for at rusavhengige tar overdose.

Ålesund behandligssenter er et av stedene man prøver å lære opp de som blir innlagt til å unngå overdose etter de blir skrevet ut.

– Først og fremst er det veldig viktig for oss at de har informasjon om faren ved overdose. Når de er fri for rusmiddel, opiat eller GHB i en periode er risikoen for overdose veldig forhøyet. Etter 3 til 8 dager vil toleransen være lik null igjen, forteller teamleder ved senteret, Silje Gridseth.

Forskning viser at faren for overdose er 16 ganger større de fire første ukene etter behandling.

Mestringsplan

Silje Gridseth

Silje Gridseth er teamleder ved Ålesund behandlingssenter.

Foto: Magnus Gamlem

Norge har et høyt antall overdosedødsfall sammenlignet med andre europeiske land. I 2014 ble det registrert 266 narkotikautløste dødsfall.

Gjennom pasientsikkerhetsprogrammet utarbeider pasientene en mestringsplan som skal hjelpe dem til å holde seg rusfrie i tiden etter behandling. Når de er innlagt får de også innføring i førstehjelp.

– Alle pasientene får en mestringsplan sånn at de vet konkret hvem de skal ta kontakt med om de har det vanskelig. Først og fremst for å forhindre en russprekk, men også hvis de skulle havne i vanskelige situasjoner og har begynt å ruse seg igjen. Alle får et overdosekort med informasjon om hva de kan gjøre for å unngå overdose eller hva de kan gjøre dersom noen andre har gjort det, sier Gridseth.

– De får også en opplæring i teoretisk og praktisk førstehjelp mens de er innlagt her, slik at de kan hjelpe dersom noen rundt de har gått i overdose, legger hun til.