Hopp til innhold

Kjemper for ny ferge - kan spare 120 kilometer

En ny ferge mellom Aure og Hitra vil bety mye for næringslivet og befolkningsveksten, mener ordfører i Aure, Ingunn Golmen.

Ingunn Golmen

ORDFØRER: Ingunn Golmen er ordfører i Aure kommune. Hun kjemper for å få på plass et fergesamband mellom Aure og Hitra.

Foto: Trond Vestre / NRK

Tidligere gikk det ferge mellom Hitra, Smøla, Tusna og Vinsternes i Aure kommune, men så kom det nye brosambandet over Imarsundet i 2007.

Siden den gang har det ikke vært en fergeforbindelse, men kampen for å få det tilbake et samband mellom Aure og Hitra har pågått lenge.

– Vi mener det er veldig realistisk. Trafikkgrunnlaget er der, da det er mange som ønsker forbindelsen. Møreforskning har også dokumentert at det er samfunsøkonomisk gunstig hvis vi får det på plass, sier ordfører i Aure, Ingunn Golmen.

Vindmøller på Hitra

HITRA: Vindmøller kan ses i det fjerne på Hitra. Golmen håper å få på plass en fergeforbindelse mellom Aure og øya.

Foto: Amund Aune Nilsen / NRK

– Kjempeviktig

Det har tidligere blitt vedtatt i fylkestingene i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal om at de ønsker å være med på å utgreie prosjektet.

Golmen håper å få inn en merknad om ferge mellom Aure og Hitra når Stortinget skal behandle kommuneproposisjonen. Lokalpolitikere og næringsliv i begge fylker har trykket på for å forbinde Aure og Hitra med ferge.

– Det er kjempeviktig fordi vi har mye næringsliv på begge sider av Trondheimsleia, som samarbeider tett. De har mange relasjoner, og det er behov for dette sambandet. Da får vi utvidet bo- og arbeidsregionen vår. Det er snakk om en fordobling, opplyser Golmen.

Vil ha hydrogen- eller batteriferge

Et nytt fergesamband vil også bety mye for befolkningen rent tidsmessig.

Forskjellen mellom ferge og ikke ferge er 120 kilometer kjøring. Nye ferger har imidlertid en pris.

– Det vil koste det det koster å bygge to nye fergeutlegg, også er det driftsutgiftene per år. Det kan variere ut ifra hvilken type ferge vi får på plass. Vi håper det skal være en moderne ferge, gjerne et pilotprosjekt på hydrogen eller en batteriferge, hvis det er aktuelt, forteller Golmen.