Lerøy permitterer 100 ansatte

Dårlig tilgang på slakteklar laks gjør at oppdrettsselskapet må permittere 1 av 5 ansatte.

Lerøy Dolmøy

Lerøy Midt AS sitt slakteri på Dolmøya på Hitra.

Foto: Linda Bjørgan / NRK

Etter påske må selskapet redusere aktiviteten på slakteriet på Dolmøya og foredlingsanlegget i Hestvika.

Det skriver selskapet i en pressemelding.

– Det arbeides aktivt med å gjøre permitteringene så korte som mulig, og aktiviteten blir tatt opp igjen til normalt nivå på begge anleggene så snart råstofftilgangen tilsier det, sier administrerende direktør i Lerøy Midt AS, Sven Amund Fjeldvær til Hitra-Frøya.

Permitteringene rammer 100 av de 500 ansatte i selskapet.

Det er ikke kjent hvorfor selskapet sliter med å få tak i nok slakteklar laks, men det er kjent at bransjen i en lengre periode har slitt med mye lus som igjen påvirker produksjonen av fisk.

Også Lerøy Midt har slitt med mye lus i merdene og fikk i november i fjor kraftig kritikk av både Mattilsynet og fiskeriministeren etter at det ble oppdaga laks med store luseskader i merdene.