Ja til Strynefjellet

Riksveg 15 over Strynefjellet er tilbake i Nasjonal transportplan. Transport- og kommunikasjonskomiteen legger frem sin innstilling til NTP for Stortinget i dag. Flertallet i komiteen har lagt inn en merknad om Strynefjellsveien, som er en viktig eksportvei for næringslivet i på Sunnmøre. Ordfører i Stranda, Jan Ove Tryggestad sier det er utrolig gledelig. Han forventer at når planen skal vedtas i Stortinget så er det et stort flertall for Strynefjellet i fremtidige planer.

Strynefjellet
Foto: Statens vegvesen