Intensivkurs før videregående

Elever bytter bort praktiske fag for å lære seg å skrive, regne og lese godt nok for å klare videregående skole.

Niendeklasse ved Atlanten ungdomsskole i Kristiansund

Niendeklasse ved Atlanten ungdomsskole i Kristiansund (arkivfoto)

Siste innspurt av ungdomsskolen blir ekstra intensiv for mange elever i Ålesund.

En timeplan full av matematikk og norsk skal forberede de svakeste på hva som venter i den videregående skolen.

Over hundre tiendeklassinger i Ålesund er klare med sin første uke hardtrening. I løpet av tre år skal alle kommuner i Norge ha spesialutdannede lærere til å hjelpe elevene i siste innspurt før skolebytte.

Anne Kristin Bryne, som er leder for prosjektet i Ålesund, håper dette vil føre til mindre frafall på videregående skole.

Elevar lærer elevar matte

Her er det elever i videregående som lærer ungdomsskoleelever matte (arkivfoto)

Foto: Nyhetsspiller / NRK

- Målgruppen er elever som har potensiale til å klare seg i den vidaregående skolen, men som av en eller annen grunn ikke har hengt så godt med i tiende klasse. Målet er å gi disse en ny sjans.

Nesten én av ti elever på testskolene har i dag blitt med på den intensive timeplanen. Bryne forteller at elevene må være villige til å kutte favorittfagene sine.

Legg ned fleire vidaregåandetilbod

Ønskjer kortare utdanning

Motivasjon viktig

- En av forutsetningene for at de får være med er at de er motiverte. Og da må det gå på bekostning av andre fag.

Mange av elevene i målgruppen har gode karakterer i for eksempel kunst og håndtverksfag og har gode praktiske ferdigheter. Dette kan være timer de nå kan bli tatt ut i.

Håpet er at opplegget gir resultater allerede til jul og at frafallsprosenten er på vei ned for disse elevene.

Ålesund videregående skole

Ålesund videregående skole

Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK