Integreringen kan bli enda bedre

65 prosent av flyktningene i Møre og Romsdal som var med i introduksjonsprogrammet i 2017, var i arbeid eller utdannelse ett år etter at de var ferdige, viser nye tall. Det er litt over landsgjennomsnittet, men under regjeringens mål på 70 prosent. I Møre og Romsdal var Volda og Ålesund best. I Volda var det sju av ti som var i jobb eller i utdannelse ett år etter at de hadde avsluttet introduksjonsprogrammet

Flyktninger får undervisning
Foto: Per Magnussen / NRK