Innstilt ferge

B-ruta på fergesambandet mellom Seivika og Tømmervåg er innstilt. Det gjelder 18.30-avgangen fra Seivika og 19.00 fra Tømmervåg. Årsaken er nødvendig vedlikehold, ifølge Fjord1.