Innspurten i gang på Nyhamna

Det er fullt kjør på Nyhamna i Aukra der 100-vis av arbeidere har startet innspurten for at gassanlegget skal kunne ta imot mye mere gass enn før.

Arbeidere på Nyhamna

Arbeiderne på Nyhamna Expansion-prosjektet står på for å fullføre i løpet av 2017.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Siden 2014 har tusenvis av arbeidere fra 60 nasjoner jobbet for å ruste opp gassanlegget for økt produksjon i mange tiår framover. Bare i romjula har 600 arbeidere bodd her inne på hotellbrakkene som er Norges største "hotell". Nå jobber de for å holde framdrifta, og det skjer en gradvis nedtrapping av arbeidsstokken i månedene framover.

Fullføres i 2017

Bare 10 prosent av gigantprosjektet gjenstår før Nyhamna Expansion er fullført og det skjer en gang ut i 2017.

– Men i et så stort prosjekt er også 10 prosent ganske mye, sier Lillian Aasheim, kommunikasjonssjef for Shell i Nyhamna Expansion.

Lillian Aasheim

Kommunikasjonsjonssjef for Nyhamna Expansion, Lillian Aasheim.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Landanlegget bygges ut for å kunne ta imot gass fra nye felt i Norskehavet gjennom Polarled – det nye gassrøret som er lagt i havet fra Nyhamna og til Aasta Hansteen-feltet i havet utenfor Bodø. Samtidig setter man inn nye gigantiske kompressorer for å kunne få opp mer gass fra Ormen Lange-feltet og forlenge levetida til Ormen Lange.

– Pr. i dag har gassanlegget på Nyhamna en kapasitet på 70 millioner kubikkmeter gass pr. dag, forteller Lillian Aasheim. Men politikerne var så forutseende at man valgte et eksportrør som kan ta 84 millioner standard kubikkmeter gass i døgnet som kapasitet. Nå utvides anlegget for å kunne utnytte denne kapasiteten.

Arbeid på Nyhamna Expansion

Mye isolasjonsarbeid på de nye rørene på Nyhamna

Foto: Svein Roger Ivarsen A/S Norske Shell

– Akkurat nå jobbes det mye med isolering og overflatebehandling, før vi skal inn på det virkelig spennende. Om kort tid starter testinga og vi skal sette i gang alle systema og kople gammelt utstyr sammen med nytt.

Aktiviteten på Nyhamna toppet seg i 2015 da det i en periode bodde 1600 arbeidere her og rundt 2000 jobba på anlegget. Det har vært krevende, fordi gassanlegget ellers har vært i full produksjon det meste av tida, samtidig som 54 nye store moduler har blitt montert. Bare i noen få uker på tidligsommeren i fjor stengte man ned hele produksjonen for å utføre de mest kritiske installasjonene.

Nyhamna Expansion

Denne illustrasjonen viser med gult hva som er nytt utstyr på gassanlegget på Nyhamna

Foto: Illustrasjon Svein Roger Ivarsen - A/S Norske Shell

Sikkerheten førsteprioritet.

– Vi har et eget sikkerhetssenter bygd opp her, der alle som skal inn på anlegget for å jobbe må gjennom et fulldags sikkerhetskurs før de kan komme inn. Nærmere 7000 har vært innom dette sikkerhetssenteret siden utbygginga starta.

– Sikkerheten er det viktigste og det er en krevende jobb som vi aldri hviler fra, sier kommunikasjonssjefen. Vi har et stort apparat med HMS-arbeidere som jobber aktivt på anlegget hele tida. Selv om vi har gode resultat kan vi aldri hvile på laurbæra. Heldigvis har ingen blitt alvorlig skadd under prosjektet, sier Aasheim.

Vinteren kommet til Nyhamna

Vinteren har kommet til Nyhamna, men arbeidet med utbygging pågår for fullt

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Stor andel lokalt

– Lokalt næringsliv har hele tida vært med og det er utbyggerne stolte av, sier Lillian Aasheim.

– Vi la opp til det i en veldig tidlig fase, slik at det skulle være mulig også for lokale å få kontrakter her. Vi har et veldig høyt norsk innhold totalt sett i prosjektet og her i regionen har leverandørene omsatt for rundt 500 millioner kroner.

Nyhamna 2016

Nyhamna i bakgrunnen – foran midlertidig prosjektområde som vil bli tatt vekk når prosjektet Nyhamna Expansion er ferdig.

Foto: Svein Roger Ivarsen - A/S Norske Shell