Hopp til innhold

Innfører Helseplattforma som planlagt

Styret i Helse Møre og Romsdal vedtar å innføre Helseplattforma som planlagt 27. april, dersom dei får nok bemanning på plass. Dette må dokumenterast på eit ekstraordinært møte i neste veke. Dei tre tilsetterepresentantane foreslo å utsette innføringa, men forslaget fall med tre mot fem stemmer.