Hopp til innhold

Vil ikke ha vekst i oppdrettsnæringen

Spesialinspektør i Mattilsynet i Romsdal, Inger Mette Hogstad, kan vise til ei gledelig utvikling i problemene med lakselus etter at alle varsellamper lyste rødt tidligere i år. Men hun er kritisk til de som taler for flere, større og tettere oppdrettsanlegg.

Lakselus

Lakselusa er i dag ett av de største helsemessige og økonomiske problemene innen norsk oppdrettsnæring.

Foto: NRK

Inger Mette Hogstad

Inger Mette Hogstad er spesialinspektør i mattilsynet i Romsdal.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

– Det er ikke den rette tiden nå til å øke veksten i næringen. Nå må de få litt ro og få til effektive metoder som ikke er medikamentelle. Det somer håpet er at vi får luket ut verstingene langs kysten, sier hun.

Lakselusa er i dag ett av de største helsemessige og økonomiske problemene innen norsk oppdrettsnæring. Lusa er en alvorlig trussel mot villaksen og ørreten, og legemidlene som er blitt brukt virker knapt lenger. Lusa er motstandsdyktig mot medisinen, og derfor er det stadig viktigere med nye alternative tiltak.

Kritisk tidligere i år

For noen måneder siden florerte det av lakselus i Romsdalsfjorden.

– Det var en kritisk situasjon i august og september, sier Hogstad som også er med i den nasjonale arbeidsgruppa som skal vurdere virkemidlene mot lakselusa.

Ett av anleggene i Romsdalsfjorden måtte tømme lokaliteten helt for fisk, og de andre behandlet med hydrogenparoksyd som ikke har vært brukt i distriktet tidligere, med god effekt.

– Jeg tror det er det som har løst situasjonen nå, sier hun.

Hun mener at situasjonen som oppsto kan bety at regelverket ikke er strengt nok.

– De aller fleste anleggene har holdt seg under og på lovlig grenser hele tiden. Det er vanskelig å si hva som er grunnen til problemene. Det har ikke noe med antall fisk å gjøre, så det kan hende at vi har for mange tillatelser eller for mye fisk lovlig stående i fjordsystemet vårt i forhold til den belastningen det gir på villfisken, sier hun.

For selv om antall tillatelser ikke har økt de siste årene, har produksjonen økt.

– Vi må se på om systemet slik det er i dag er bærekraftig, sier hun.

Fiskeriministeren har varslet at verstingene skal bort, og nye virkemidler skal utredes.

– På de verste anleggene kan mattilsynet nå fatte vedtak om å trekke tilbake deler av tillatelsen de har, slik at de ikke får lov til å sette ut så mye fisk neste generasjon, sier hun.

– Er det en felles forståelse nå mellom myndighetene og de som driver med oppdrett at dette ikke går lenger?

– Jeg oppfatter at det nå er en felles forståelse. Vi hadde et møte i forrige uke der fiskehelsetjenestene og mattilsynet i vår region møttes. Og det er ingen som prøver å bagatellisere situasjonen.

Historisk lave lusetall

Men etter de store problemene tidligere i år viser rapportene fra oktober at det har vært en god situasjon med nesten historisk lave lusetall.

Nå i november er det bare to av anleggene til Fjordlaks som har mer lakselus enn grenseverdiene, mens resten har en god situasjon.

Men selv om den svært alvorlige situasjonen med lakselus i Romsdal er snudd i løpet av få uker vil kampen mot lakselusa blir utfordrende fremover.

– Det kommer en ny sommer og lakselusa blir vi aldri kvitt, så dette er en kamp som må kjempes hver uke hele året.