Mutasjon i lakselusa sprer seg på få år

Forskere har for første gang klart å dokumentere at mutert arvestoff i lakselusa har spredd seg til hele bestanden, og hvor lang tid det har tatt.

Lakselus

– Vi har dokumentert at mutasjonen oppstod et sted og ble spredd derfra. Dette tok maksimalt elleve år, men har sannsynligvis gått mye raskere, sier forsker ved Havforskingsinstituttet Kevin Glover.

Foto: NRK

På elleve år har mutert arvestoff i lakselusa sitt genom spredd seg til lakselus i hele Nord-Atlanteren.

En mutasjon er en tilfeldig endring av arvestoffet, og endringen har gjort lakselusa delvis resistent mot et av de mest brukte kjemiske avlusingsmidlene, skriver Havforskningsinstituttet.

– Det unike med resultatene fra dette forsøket er at vi har klart å dokumentere at en egenskap som oppstår på et sted kan spre seg til hele det nordlige Atlanterhavet på få år, sier Kevin Glover, som er forsker ved Havforskingsinstituttet.

Tåler mer

Når mutasjonen har en positiv effekt, som for eksempel økt overlevelse, sprer den seg hurtig.

– Det muterte arvestoffet gjør at mange lakselus nå tåler mer av det kjemiske stoffet emamectin benzoate, også kjent som Slice, enn tidligere. Dermed kan behandlinger mot lakselus på fisk i oppdrettsanlegg bli mislykket, sier Glover.

Lusa med det endrede arvestoffet overlevde da oppdrettsfisken ble behandlet mot lakselus.

– Da de overlevende lusene senere produserte avkom, fikk også avkommet arvestoff som ga økt resistens. Etter hvert som det ble gjennomført flere kjemiske behandlinger, ble det stadig flere resistente lus i oppdrettsanlegget mens de «vanlige» lusene ble drept, sier Glover til Havforskningsinstituttet.

  • Les hele forskningsartikkelen her

Tre nye strakstiltak

Mandag presenterte fiskeriminister Elisabeth Aspaker tre nye tiltak for å bekjempe lakselusa.

– Situasjonen med lakselus er laksenæringens hovedutfordring. Særlig ser vi at utviklingen i lusemiddelbruken og resistenssituasjonen er vanskelig. Derfor iverksettes nå nye tiltak med umiddelbar virkning, sa Aspaker (H) i en pressemelding.

Etter innspill fra Mattilsynet har fiskeriministeren besluttet å innføre følgende tre tiltak:

  • Helt eller delvis tilbaketrekking av lokalitetsgodkjenning der hvor problemene er størst.
  • Gjennomgang og oppfølging av virksomhetenes internkontrollsystem for lakselus og legemiddelbruk på konsernnivå.
  • Økt tilsyn med legemiddelbruk.