I dag ble alarmene testet

Onsdag har Sivilforsvaret testet varslingsanleggene i byer og tettsteder. Men ikke alle hører tyfonene.

Tyfon, varslingsanlegget til byer

I dag klokka 12 vil man høre «Viktig melding – lytt på radio»- signalet i alle kommuner der de har montert varslingsanlegg.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

To ganger i året tester Sivilforsvaret sirenene de har i byer og tettsteder over hele landet. Klokka 12 onsdag ble tyfonanleggene aktivert. Da gikk «Viktig melding – lytt på radio» – signalet av.

Lyden kom som tre serier med ett minutts opphold mellom seriene.

Eva Strømskag i Sivilforsvaret

Eva Strømskag i Sivilforsvaret presiserer at det er viktig at folk lytter til meldingene fra tyfonanleggene men minner om at det onsdag kun er en øvelse.

Foto: Sivilforsvaret

– Dette betyr at befolkningen skal søke informasjon, forteller fungerende distriktssjef i Sivilforsvaret i Møre og Romsdal, Eva Strømskag.

Informasjon om hva som skjer og hvordan man skal forholde seg til denne vil hver gang komme gjennom ulike media. NRK har et spesielt ansvar for å formidle denne informasjonen.

Det fins 1250 varslingsanlegg i Norge. Anleggene blir testet i januar og juni, med lyd. Men Sivilforsvaret tester anlegget mye oftere enn det, men da uten lyd.

– Dette er viktig for å teste at vi klarer å dekke de områdene som skal dekkes, forklarer Strømskag.

Her kan du høre de forskjellige varslingssignalene Sivilforsvaret opererer med.

Ikke alle vil høre varslingen

Da varslingsanlegget ble bygget ble det satt opp tyfoner i byer og på definerte tettsteder. Over halvparten av befolkningen hører signalene.

– I tillegg så brukte de før kirkeklokkene der de ikke hadde annet varslingsanlegg. Så i utgangspunktet så skulle det være en landsdekkende metode. De avtalene ligger der fortsatt men de blir ikke testet. Det er kun våre tyfonanlegg som blir testet i dag, sier Strømskag.

I en krigssituasjon blir anlegget brukt for å informere ved fare. Men det er også et viktig varslingsanlegg i fredstid. Derfor er tyfonene også plassert ved jernbanelinjer hvor det fraktes farlig gods, og ved virksomheter som kan slippe ut giftige eller farlige kjemiske stoffer.

– I fredstid kan det for eksempel brukes for å varsle om gassutslipp fra industri der det haster med å få evakuert folk. Det blir også brukt til vannbrudd i vannmagasin, sier Strømskag.

Sivilforsvaret har ansvaret for å etablere, vedlikeholde og drifte varslingsanleggene. Politiet har ansvaret for å utløse varsling i fredstid.

Distriktssjefen presiserer at det er viktig at folk lytter til meldingene fra tyfonanleggene, men minner om at det onsdag kun var snakk om en varslingsprøve og at ingen trenger å bli bekymret.