Normal

Helsehus til 362 mill.: – Ambisjonen er at vi skal være landets mest moderne

Rauma kommune har i dag inngått kontrakt om å bygge nytt Helsehus på Åndalsnes. Til stiv pris er målet å få det mest moderne i landet.

Lars Olav Hustad

GOD NYHET: Ordføreren i Rauma, Lars Olav Hustad (H) overleverte den gode nyheten om nytt helsehus onsdag ettermiddag.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Ordføreren mener at dette er den viktigste investeringa kommunen noen gang har gjort. Onsdag ettermiddag forteller Lars Olav Hustad (H) om den enorme investeringa.

– Vi får et fantastisk løft innenfor helsebaserte tjenester. Det nye helsehuset blir selve navet, både for dem som skal bo der og de som bor hjemme og skal bruke tjenestene.

Moderne arbeidsplass

Planlegginga har tatt vel 1,5 år, og ambisjonene er store. Kontrakten er verdt 246 millioner kroner, men den totale kostnaden, inkludert byggherrekostnader, innredning og utstyr, vil lande på 362 millioner.

Vi må strekke oss etter det vi syns er passende, og det er det nå. Vi skal tilby våre innbyggere gode tjenester.

Lars Olav Hustad, ordfører i Rauma

– Ambisjonen er at vi skal få landets mest moderne helsehus når vi flytter inn på Stokkekaia i januar 2018. Men bygget i seg selv er ikke målet, hensikten er å kunne gi gode fysiske rammer for innbyggerne som trenger helsetjenester og de mange helsearbeiderne som døgnet rundt på alle årets dager står på og gjør en fantastisk innsats, sier Hustad.

Helsehuset skal inneholde blant annet 90 sjukeheimsplasser, to dagsenter, frisklivssentral, tildelingskontor, base for hjemmebaserte tjenester, frisør, fotpleie og møte- og administrasjonslokaler. Dette fordeles på vel 10 000 kvadratmeter som bygges av entreprenøren HENT AS.

– Vi må strekke oss etter det vi syns er passende, og det er det nå. Vi skal tilby våre innbyggere gode tjenester.

Utfordrende økonomisk

I 2015 havna kommunen på ROBEK-lista. Men det er mindre dramatisk enn det høres ut, sier ordføreren. På grunn av manglende planmessig inndekning av 2,4 mill. kroner av underskudd fra tidligere år havna de på lista.

Men Fylkesmannen lot seg overbevise om at Helsehuset er en god og framtidsrettet investering for helse og omsorgstjenestene i Rauma, og at Raumaøkonomien er i stand til å bære en slik investering dersom vedtatte grep i økonomiplanen gjennomføres.

I tillegg til egne midler på rundt 100 millioner får kommunen god hjelp.

– Husbanken gir et solid tilskudd og Wenaas-gruppen gir 35 millioner, forteller Hustad.

Byggestart er etter sommeren og planen er at det skal være ferdig i januar 2018.