Holdt sju av ti møter hemmelig

Styret i Helse Midt-Norge har møttes ti ganger etter at Ola H. Strand ble styreleder. Sju ganger har møtene vært stengt for offentligheten.

Helse Midt-Norge

Styret i Helse Midt-Norge har møtt hverandre eller deltatt på telefonmøte sammen ti ganger i høst. Sju av gangene uten at pressen fikk være til stede.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

På to måneder har de ni styremedlemmene i Helse Midt-Norge møttes ti ganger. Fem av møtene har vært på telefon, to av møtene har vært i Oslo og to av møtene har vært i Namsos.

Les også: Hadde behov for å "trøste" hverandre

Ola H. Strand

Ti ganger har styreleder Ola. H. Strand samlet styret sitt. Sju av gangene uten at offentligheten fikk være til stede.

Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX

Offentligheten har vært orientert om bare tre av disse møtene på forhånd. Sju av møtene har vært stengt for pressen. Et fellesseminar med Helse Nord-Trøndelag ble også arrangert.

NRK har forsøkt å nå styreleder i Helse Midt-Norge, Ola H. Strand, både på e-post, SMS og telefon uten å lykkes.

– På seminaret ville pressen fått tilgang, dersom de hadde bedt om det, sier informasjonsdirektør i Helse Midt-Norge Tor Harald Haukaas.

Haukaas viser til at helseforetaket i henhold til helseforetakslovens § 26 har hatt lovhjemmel til å lukke de sju omtalte møtene for pressen.

– Innbyr ikke til tillit

Stortingsrepresentant Jenny Klinge reagerer på praksisen i Helse Midt-Norge der sju av ti møter har vært hemmelig.

Jenny Klinge

Stortingsrepresentant Jenny Klinge mener det ikke innbyr til tillit med så mange hemmelige møter.

Foto: Bernt Sønvisen

– Det blir selvsagt helt feil praksis. I utgangspunktet skal alle slike møter være åpne. Dette er ikke privat næringsliv som skal ha møte i lukka rom. Dette er et styre som har et viktig oppdrag på vegne av folket, og da skal det ikke være slik at et flertall av møta går for lukka dører, sier Klinge.

Hun understreker at helseforetaka likevel i enkeltsaker kan velge å lukke dører når taushetsplikt eller andre grunner som er hjemlet i lov åpner for det. Klinge mener at Helseforetaka i store saker med stor offentlig interesse bør vise mer åpenhet.

– Det har vært en spesiell situasjon i foretaket. Men uansett er regelen at møter skal være åpne, og en av grunnene er det viktige samfunnsoppdrag de har. Åpne møter skaper også en mer troverdig prosess og tillit til styret, sier Klinge.

En merkelig praksis

Kristine Foss er jurist i Norsk Presseforbund. Hun er svært kritisk til praksisen til Helse Midt-Norge.

Kristine Foss

Kristine Foss er jurist i Norsk Presseforbund.

Foto: Gaute Zakariassen / NRK

– At sju av ti møter holdes hemmelige, høres jo veldig mye ut. Jeg synes denne praksisen er lite forenelig med kravet om at styremøtene i helseforetakene skal være åpne, og jeg har vanskelig for å se for meg at sju av ti styremøter ikke handler om saker som helseforetaket skal fatte en beslutning om. I så fall bør man kanskje se på hva dette styret egentlig driver med, sier Foss.

Målet med åpne styremøter er å sikre innsyn i diskusjonen, før vedtak fattes, og loven stiller strenge krav om når et møte skal lukkes.

Bør se på møterutinene sine

– Innblikk i eventuelle uenigheter er også viktig å ivareta. Ønske om ro rundt saksbehandlingen er ikke en grunn til å lukke døren. Og hva man kaller møtet, om man kaller det et kontaktmøte eller liknende, er totalt irrelevant.

Hun mener det sentrale er hva som skjer i møtet, og at det er sakens karakter som avgjøre om noe skal unntas offentlighet.

– Jeg mener styret bør gjennomgå sine rutiner for møter, og se på om disse stemmer overens med loven. Slik det ser ut nå, er det lite som tyder på det, sier juristen til Norsk Presseforbund.