Hopp til innhold

Held fast på at lege misser autorisasjonen

Statens helsetilsyn held fast på at ein lege i Romsdal misser autorisasjonen. Legen skal ha forgripe seg seksuelt mot ein pasient.

Kommuneoverlegen i den aktuelle kommunen har også kommentert at avgjerda svekkjer rettstryggleiken for helsepersonell, og meiner at kravet til bevis ikkje er oppfylt.

Legen hevdar han ikkje har gjort noko gale, og saka blir no sendt til Statens helsepersonellnemnd for klagebehandling.

Saka er under politietterforsking.