Har beslaglagt 126 ulovlige teiner

Kystvaktskipet Njord har i løpet av en to dagers kontroll av krepsefisket på Sunnmøre beslaglagt 126 ulovlige teiner i fiske etter kreps. Kystvakta skriver i ei pressemelding at aksjonen viser at det er mye ulovlig redskap i sjøen som står og fisker opp store mengder kreps. De ser også at teinene har vært til hinder for de som ønsker å drive ett bærekraftig og lovlig krepsefiske. Kystvakten ser de samme utfordringene på Nordmøre og i Trøndelag.

Ulovelige teiner
Foto: KV-Njord