Hopp til innhold

Har auka kvar månad i tre år

Norge eksporterte sjømat for 13,3 milliardar kroner i februar, og det er ein auke på 339 millionar samanlikna med same månad i fjor.

Stor verdivekst for laks, aure, torsk og snøkrabbe gjorde at eksportverdien blei løfta til eit historisk høgt nivå.

Verdien på den norske sjømateksporten har auka kvar månad i tre år.