Hopp til innhold
Salmars havmerd i Frohavet
Foto: Morten Andersen / NRK

Oppdrettsnæringen i Møre og Romsdal

 • Fikk avslag på søknad om oppdrett

  Salfjord har fått avslag på søknaden om å etablere et landbasert oppdrettsanlegg på Tjeldbergodden i Aure kommune.

  Planen er at anlegget skal bli blant de største i landet, men Mattilsynet mener det ligger for nær andre oppdrettsanlegg.

  Salfjord har klaget på vedtaket. Dagleg leder Hans Ramsvik sier retningslinjene for avstand er utdaterte, og mener det ikke bør vere samme avstandskrav på land, som mellom laksemerder i sjøen:

  Salfjord sitt planlagte anlegg på Tjeldbergodden i Aure, 3D-illustrasjon.
  Illustrasjon: Salfjord
 • Nedgang i eksportprisen

  Eksportprisen for fersk laks var 97,65 kroner per kilo i veke 19. Det er ein nedgang på 9,8 prosent samanlikna med veka før. Eksportkvantumet for fersk laks endte på 16.113 tonn i veke 19, mot 13.902 tonn veka før, viser tal frå Statistisk sentralbyrå.

 • Færre fisk på rømmen

  Innslaget av rømt oppdrettslaks i laksevassdrag over heile landet er redusert. Det viser tal frå Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettfisk. Sidan 2015 har det ikkje har vore så låge innslag av rømt oppdrettslaks i elvene som i fjor, seier styreleiar i samanslutninga, Ingrid Lundamo.

 • Har levert opprop mot oppdrettsanlegg

  250 personer har signert et opprop mot oppdrettsanlegg i Batnfjorden mellom Batnfjordsøra og Torvikbukt i Gjemnes kommune. Det skriver Tidens Krav. (krever abonnement). Det er søkt om tillatelse til fire ulike anlegg i fjorden. Gadus Group har søkt om å få etablere tre oppdrettsanlegg for torsk mens Nordic Halibut vil satse på kveite. En av motstanderne, Jan Egil Torvik, viser til en rapport fra Havforskingsinstituttet. Torvik sier han er bekymret for de lokale fiske- og skalldyrartene

 • Avfall blir straum

  350 tonn fiskeslam frå eit oppdrettsanlegg gir årleg straum til 40 husstandar. Det meiner Mørenot Aquaculture, som gjennom notsystemet Mørenot Collect, har gjort forsøk ved anlegg ved Lerøy Sjøtroll. Forsøket viser ein oppsamlingseffekt på 60 prosent av slammet, som omdanna til grøn energi både reduserer miljøbelastninga og gir straum.

  Lokasjon Blom, Lerøy Vest AS – Sjøtroll Havbruk AS
  Foto: Mørenot Aquaculture