Har anka dommen

Mannen i 30-åra som i Sunnmøre tingrett vart dømt til tre år og åtte månadar fengsel for blant anna brannstifting, har anka dommen. Mannen må likevel bli sittande i varetekt i fire veker til, fordi retten meiner han kan utføre fleire straffbare handlingar.