– Vi ønsker å støtte alt som kan glede ungdom

Solveig Sønderland Buvik i Ungdomspanelet i Møre og Romsdal håper mange vil bruke muligheten til å søke på ungdomsmidler.

Solveig Sønderland Buvik

– Det er et bredt spekter av ungdomstiltak som får støtte, sier Solveig Sønderland Buvik (t.h.)

Foto: Ungdommens fylkesting

Det er Ungdomspanelet som fordeler 125.000 kroner to ganger i året. Søknadsfristen på ungdomsmidlene er 1.desember.

Pengene er en ekstra drahjelp som vil gjøre det lettere for ungdom å realisere gode prosjekter.

Lavterskel

– Det kan for eksempel være noen som sitter på gutterommet og tenker at det ville ha vært kult å få til en konsert med elever fra kulturskolen. Så de søker på ungdomsmidlene og finner ut at det var jo ikke så vanskelig som de trodde, og plutselig har de fått på plass en scene, sier Solveig Sønderland Buvik.

– Vi vil gjør det litt lavterskel og litt enkelt og gjennomførbart slik at det ikke virker som man må over en stor bøyg for å få det til, og det gjelder all type aktivitet som kan glede ungdom i lokalsamfunnene i fylket, sier Buvik.

Solveig Sønderland Buvik sier de får en god del søknader, blant annet fra ungdomsrådene, men ungdomspanelet vil gjerne at flere søker. Buvik mener ungdomsmidlene er viktig fordi de fanger opp en større bredde av ungdomstiltak og gir rom for å støtte flere nisjeprosjekter. Det er et bredt spekter av tiltak som får støtte.

Bredt spekter

– Vi har hatt alt fra keramikkurs, til innleie av foredragsholdere og ungdomskonserter med lokale band. Ett år var det for eksempel noen som ville turnere med fele i fylket som fikk midler. Så vi håper å ivareta bredden og samtidig skape litt mer rom for nisjeaktiviteter, sier Solveig Sønderland Buvik.

– Og så er det jo kjekt da at ungdomsrådene for eksempel kan få arrangere ting der de bruker lokale band eller lokal musikere slik at de får prøvd seg på en scene. Da kan man bruke det man har i lokalsamfunnene for å skape aktivitet blant ungdommene, sier Buvik.

Ungdommens fylkesting

I helga arrangeres ungdommens fylkesting på Åndalsnes med start fredag. Ungdommer fra hele Møre og Romsdal deltar. Her skal en rekke saker opp, årets ungdomskommune skal velges og det skal velges et nytt ungdomspanel som blant annet får ansvaret for å fordele ungdomsmidlene neste gang.