Handgemeng og vald

Omlag samtidig natt til laurdag var det slåsskampar i både Kristiansund og Volda. Stikkord frå stadene er kvelartak, slag over nasen og kutt i ei arm, men ingen blei alvorleg skadde. Eit legevaktbesøk, ei bortvising og at sakene truleg blir melde, er resultatet av kampane.