Halsa-Kanestraum

Det blir redusert kapasitet på C-avgangane på ferjestrekninga Halsa-Kanestraum frå i dag og i to veker. Årsaka er planlagt verkstadopphald på ferja Romsdal. Det er den noko mindre ferja Sunnfjord som går inn i C-avgangane, melder Fjord1.