Gruppering ba om særmøte

Styrerepresentantene Charles Austnes, Harald Topphol og Trine Sevaldsen ba om tre minutters særmøte under styremøtet i Helse Møre og Romsdal. De har varslet at de vurderer å forlate møtet om saken ikke utsettes.