Utslepp under lupen

Klima og forureiningsdirektoratet vil undersøke utsleppa frå attvinningbedrifta Reox på Rausand nærare.

Gruvetårnet på Raudsand

Gruvetårnet på Rausand

Foto: Remi Sagen / NRK

Frå det gamle gruvetårnet på Rausand i Nesset blir det sleppt ut ammoniakk, hydrogensulfid og ein gass som innbyggjarane i området fryktar er helsefarleg.

Sterk lukt

Bedrifta Reox driv attvinning av aluminium. Utsleppa frå produksjonen gir frå seg ei sterk lukt som plagar innbyggjarane og gir frykt for helseskadar.

Klima- og forureiningsdirektoratet vil no undersøke utsleppa. Det stadfestar seksjonssjef Harald Sørby.

Direktoratet har fastsett grenser for utslepp både til luft og vatn, og det er stilt spesielle vilkår om å ha fokus på luktplager.

Inspeksjon hos Alexela i Sløvåg. Harald Sørby (t.v.) og Bjørn Bjørnstad i SFT.

Harald Sørby (til venstre) og kollega Bjørn Bjørnstad på inspeksjon hos Alexela i Sløvåg. No skal Klima og forureiningstilsynet undersøke utsleppa hos Reox på Rausand.

Foto: Steinar Lote / NRK

Tek det på alvor

Direktoratet fått fleire klager på stank frå verksemda, seier Sørby.

– Det tek vi alvorleg, og det vil vi ta opp med bedrifta. Vi vil spørje dei om kva dette kan skuldast, og kva bedrifta har gjort for å redusere luktplagene.

– Bedrifta hadde eit ukontrollert utslepp til vatn tidlegare i år, fryktar de at vilkåra for utslepp ikkje blir skikkeleg etterkome?

– Vi har ikkje noko generelt grunnlag for å seie det, men når vi får ei tilbakemelding om ulemper, må vi undersøke dette grundig.

– Folk fryktar desse utsleppa er helseskadelege, har dei grunn til det?

– Det kan ikkje vi svare på. Då må dei ta kontakt med helsevesenet, seier seksjonssjef Harald Sørby i Klima- og forureiningsdirektoratet til NRK.