Godkjent i Geiranger

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag godkjent områderegulering for Geiranger. Planen legg opp til ei avgrensa utbygging av nye bustadar, infrastruktur og sentrumsfunksjonar. Samtidig tar planen omsyn til naturfaren og verdsarvverdiane i området.

Geiranger
Foto: Tore Ellingseter / NRK