Gode tider for norsk oppdrettsfisk

Den høge prisen på norsk oppdrettsfisk ser ut til å halde seg god dei neste åra. Det kom fram på årets Produktivitetskonferanse som analyseselskapet for sjømat, Kontali, står bak. – Prisen og prisutviklinga er positiv og vil halde seg bra dei neste to-tre åra. Dette skuldast at etterspurnaden er stor globalt, samtidig som produksjonen ikkje vil auke noko særleg. Prisane følgjer etter når produksjonen er relativt avgrensa, seier Anders Marthinussen, dagleg leiar i Kontali Analyse AS.

Oppdrettslaks hos Midt-Norsk Havbruk
Foto: Kjartan Trana / NRK