Hopp til innhold

Giske får tilbake økonomikontrollen

Når kommunestyret i Giske torsdag vedtar rekneskapen for 2021 vil Giske kommune bli meld ut av den såkalla Robeklista.

Kommunar som hamnar på denne lista, treng statleg kontroll med økonomien og det inneber at statsforvaltaren må godkjenne alle låneopptak og langsiktige leigeavtaler.

Dette er veldig godt både for innbyggjarane og dei tilsette i kommunen, og det betyr at politikarane får meir fridom til å styre bruken av pengane, seier ordførar Harry Valderhaug (KrF).