Hopp til innhold
gutt viser på kart
Foto: Scanpix / SCANPIX

Robek-lista

Oppsummert

Robek-lista er et register over kommuner som er i økonomisk ubalanse, og hvor staten har tatt kontroll over økonomien og begrenser bl.a. nye låneopptak. 19 kommuner sto på lista ved inngangen til 2022.

 • Meløy kommune unngår Robek-lista

  Statsforvalteren i Nordland har revurdert sin innmelding av Meløy kommune på Robek-lista, og kommunen blir derfor likevel ikke meldt inn.

  Det er på bakgrunn av opplysninger som kom fram i et møte 10. februar med Meløy kommune at Statsforvalteren har vurdert situasjonen på nytt, heter det i en pressemelding.

  – Vi vurderer at kommunen fortsatt er i en omfattende omstillingsprosess og ønsker å gi dem mer tid til å utarbeide konkrete tiltak for å skape bedre tjenester og en bærekraftig økonomi. I tillegg er det sannsynlig at kommunens variable inntekter kan bli større enn først antatt. Spesielt dreier det seg om kraftinntekter og havbruksfond, sier statsforvalter Tom Cato Karlsen. (NTB)

 • To nordlandskommuner er ute av ROBEK-lista

  Kommunene Saltdal og Nesna i Nordland er strøket fra ROBEK-lista. Det melder Kommunal- og distriktsdepartementet.

  Saltdal ble meldt inn i ROBEK-registeret i februar på grunn av svak økonomi som ga kommunen et merforbruk de siste årene. Nesna ble havnet på listen i november i fjor, etter blant annet manglende levering av årsregnskap.

  Det er en svært positiv utvikling for Nordland, sier Tom Cato Karlsen, Statsforvalter i Nordland, til NTB i en pressemelding.

  – Men, vi har fem ROBEK-kommuner igjen i Nordland, så vi har fortsatt en vei å gå, sier statsforvalteren til NTB.

  Træna, Fauske, Lødingen, Moskenes og Hamarøy i Nordland er fortsatt oppført i ROBEK.

 • Hamnar på Robek

  Vestnes kommune er i ferd med å hamne på Robek-lista. Det er statsforvaltaren som ber kommunaldepartementet om at kommunen hamnar i registeret som gjer at dei blir underlagt statleg kontroll med årsbudsjettet, låneopptak og langsiktige leigeavtalar. Grunnen er at kommunen sin årsrapport og årsrekneskap for 2021 viser at meirforbruk i 2019 ikkje blei dekt inn innan fristen på 2 år.

 • Giske får tilbake økonomikontrollen

  Når kommunestyret i Giske torsdag vedtar rekneskapen for 2021 vil Giske kommune bli meld ut av den såkalla Robeklista.

  Kommunar som hamnar på denne lista, treng statleg kontroll med økonomien og det inneber at statsforvaltaren må godkjenne alle låneopptak og langsiktige leigeavtaler.

  Dette er veldig godt både for innbyggjarane og dei tilsette i kommunen, og det betyr at politikarane får meir fridom til å styre bruken av pengane, seier ordførar Harry Valderhaug (KrF).


Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no