Går gjennom bustaden

Brannvesenet går no gjennom einebustaden i Åmdalen i Ørsta der det blei meldt om røykutvikling med eit varmesøkjande kamera. Det er så langt ikkje noko spor til brann.