Hopp til innhold

Gamle hus skal brannsikres

Kulturhistoriske verdier skal sikres mot brann. I dag ble det lagt frem en stortingsmelding som har som mål å få ned tallet på branner.

Brann Jugendstil Ålesund

Fra brannen i Kongens gate i Ålesund den 29. januar 1999. I bakgrunnen brenner et verneverdig jugendstilhus.

Foto: NRK

I Ålesund har en rekke verdifulle jugendhus brent ned til grunnen. Nå er de i forkant av arbeidet som er blitt satt i gang, og har etablert prosjekt som skal hindre flere tap av jugendhus.

Ikke et jugendhus å miste

Brann Jugendstilhus Ålesund

Fra brannen i Kongens gate i Ålesund 29. januar 1999.

Foto: NRK
Nils Anker

Nils Anker er direktør ved Jugendstilsenteret i Ålesund.

Foto: Bernt Baltzersen / NRK
Johnny Stølen

Johnny Stølen er varabrannsjef i Ålesund

Foto: Bernt Baltzersen / NRK
Ålesund

I Apotekergata er brannsikringstiltakene satt i gang.

Foto: Bernt Baltzersen / NRK

Arbeidet med å brannsikre de særpregede jugendhusene i Ålesund er i full gang. Prosjektet tar utgangspunkt i et av husene, Apotekergata 10. Målet er å sikre huset, uten at det arkitektoniske særpreget forsvinner.

- Vi kan trygt si at Ålesund by ikke har en jugendstilbygning å miste, sier Nils Anker, direktør ved Jugendstilsenteret i Ålesund. Vi har heller ingen liv å miste. Og opp gjennom årene har vi hatt flere tragiske branner som kanskje kunne ha vært unngått, sier han.

Jugendhus får Olavsrosa

Jugendby-ordfører vil ha hjelp

Gamle bygg

I Ålesund ble jugendstil-husene bygget like etter bybrannen i 1904. Dermed innfrir de i utgangspunktet ikke dagens krav til brannsikkerhet.

- De er jo bygget i en annen tid og ut fra en annen standard. Derfor er det viktig å utrede tiltak for å sikre disse kulturminnene, sier Anker.

- Ålesund er best i landet

Informasjon

En stor del av prosjektet handler om brannvarslingsanlegg og sprinkleranlegg. Men dette er ikke alt. Også andre tiltak må til om brannsikkerheten skal opp på et høyere nivå.

- Mye handler om informasjon og bevisstgjøring, sier Johnny Stølen, varabrannsjef i Ålesund brannvesen. Både de som eier husene og de som bruker dem må bli bevisst på brannsikkerhetsspørsmål, sier han.

Stortingsmelding

Sikring av kulturminner er ett av punktene i stortingsmeldinga om brannvern som ble lagt frem i Stortinget i dag. Erfaringene fra prosjektet i Ålesund kan bli et viktig bidrag både til huseiere og beboere i jugendstilbyen og i resten av landet.

- Jeg vil anta at Ålesund er i forkant på nasjonalt plan med det arbeidet vi gjør. Vi har fått penger fra Riksantikvaren for å gjøre denne utredningen, sier direktør ved Jugendstilsenteret Nils Anker.