Framleis stengt

Norangsdalen i Ørsta og Stranda opnar ikkje i dag. Den er stengt på grunn av rasfare. Vegvesenet gjer ei ny vurdering fredag formiddag.