Hopp til innhold

Fortsetter utbyggingen på Aukra

Statoil utsetter produksjonen av gass fra Aasta Hansteen-feltet utenfor Bodø til 2018, men Shell fortsetter likevel utbygginga av landanlegget på Aukra.

Statoil utsett produksjonen av gass frå Aasta Hansteen-feltet utanfor Bodø til 2018, men Shell held likevel fram utbygginga av landanlegget på Aukra.

Statoil utsetter produksjonsstarten på gassfeltene Aasta Hansteen og Mariner fra 2017 til andre halvdel 2018 på grunn av forventede kostnadsoverskridelser på rundt 10 prosent.

Onsdag kom konsernsjefen i Statoil med dårlig nytt til de som nå er i gang med et av Europas største utbyggingsprosjekt på Nyhamna på Romsdalskysten og i Norskehavet nord for Polarsirkelen.

Eldar Sætre presenterer resultater for første kvartal 2015

Statoil leverer dårligere enn forventet, og varsler flere utsettelser og stramt grep om kostnader i årene framover. – Vi er selvfølgelig ikke tilfreds, sier konsernsjef Eldar Sætre.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Statoil har trukket den 480 kilometer lange gassrørledninga fra Aukra til Aasta Hansteen-feltet utenfor Bodø. Likevel blir nordlands-gassen forsinket med minst ett år, fordi plattformen ikke blir ferdig.

– Det var ingen enkel beslutning. Til syvende og sist var det basert på en samlet vurdering av balansen mellom framdrift, kost og risiko, sier Statoils konsernsjef Eldar Sætre.

Shell fortsetter som normalt

Statoil sitt driftsresultatet viser en nedgang på 57 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Det er enda dårligere enn forventet, og betyr nye omfattende kutt i kostnadene.

Kitty Eide

Kitty Eide er kommunikasjonssjef i Shell.

Foto: Roar Halten / NRK

Ifølge selskapet har kostnadene økt med ni prosent i forhold til det som var planlagt. Det betyr at utbygginga vil komme på 37 milliarder kroner. Statoilsjefen står fast ved at det var riktig å gi kontrakten til et utenlandsk selskap og ser heller ikke en mulighet til å kreve fortgang i å leveringen av den gedigne plattformen.

– Å presse frem en tidligere verftsleveranse ville medført at betydelig arbeid måtte utføres på feltene med økt risiko og sannsynlighet for mer kostnadssvikt.

Shell som har ansvaret for drift og utbygging av landanlegget gjør det klart at de vil følge sin egen plan uavhengig av når Statoil står klar til å levere gassen fra Aasta Hansteen.

– Vi har ennå ikke oversikt over hva dette har å si for utvidelsesprosjektet. Det vi vet er at det blir ingen endring i hva vi skal gjøre i prosjektet, så det fortsetter som normalt, sier kommunikasjonssjef i Shell, Kitty Eide.