Hopp til innhold

Forskar på fritidsfiske

Norge er det landet i verda med høgast deltaking i fritidsfisket i forhold til befolkninga. No vil Havforskingsinstituttet finne ut kor stort dette fisket faktisk er, og kartlegg Borgundfjordfisket. Tilsvarande er gjort i Hordaland og Troms, seier seniorforskar Keno Ferter.

Keno Ferter slipper ut sei
Foto: Vibeke Lund Pettersen