Hopp til innhold

Fryktar barn mister kreativiteten av organiserte aktivitetar

Mange barn deltek på organiserte aktivitetstilbod i sommarferien. – Eg hadde håpa ein såg meir av barn som leika ute, seier forskar Merete Lund Fasting.

Seglkurs med Ålesund seilforening. Fire gutar med joller.

Stor aktivitet i hamna når Ålesund Seilforening arrangerer sommarkurs for barn.

Foto: Linda Bakken / NRK

Klokka er 10 om formiddagen. 18 spente ungar i våtdrakt og redningsvestar går ned til sjøkanten. Det er første dag ved Ålesund Seilforening sin sommarskule.

Eg gler meg, seier ein spent Felipe Alvarez (9). Han skal straks ut på sin aller første tur med jolla.

Gutt i jolle.

Felipe Alvarez (9) med seglet oppe.

Foto: Linda Bakken / NRK

Seglkurset i Ålesund er eitt av mange organiserte tilbod rundt om i landet i sommarferien. Nokre tilbod er gratis, andre må foreldra betale for. Fellesnemnaren er at ungane har ein aktivitet å gå til i skuleferien.

– Hadde håpa at ein såg meir av barn som leika

Førsteamanuensis Merete Lund Fasting ved fakultet for helse og idrettsvitskap ved Universitetet i Agder, meiner det er problematisk at så mykje av barna si fritid vert styrt av vaksne.

– Barna mister kanskje litt av kreativiteten når dei ikkje har tid til å kjede seg litt, meiner Fasting.

– Eg hadde håpa at ein såg meir av barn som leika ute, der dei kan treffe andre barn i gata og finne på ting sjølv. Det er jo heller ingen andre barn å ringe på til om alle er på vaksenstyrte aktivitetar, seier forskaren.

Portrett av forsker Merete Lund Fasting.

Merete Lund Fasting, førsteamanuensis ved Høgskulen i Agder, fryktar for mykje organisert aktivitet går ut over barns kreativitet.

Foto: Privat

Ho understrekar at ho har forståing for at sommaren kan bli lang, og at det er meir problematisk med for mykje organiserte aktivitetar i kvardagen enn i sommarferien.

Løyser ein utfordrande tidskabal

Det er pappa Petter Tingve einig i. For familien løyser seglkurset i Ålesund ein tidskabal.

Ein far står på kaia og ser sonen gå ut i jolla første gong.

Petter Tingve følgjer sonen Nikolai (7) til første dag med seglkurs.

Foto: Linda Bakken / NRK

– Ungane har lang sommarferie, vi vaksne har ikkje det. Så da er det bra å få fylt opp med aktivitetar for barna, seier Tingve.

Meiner organisert aktivitet kan virke førebyggande

Også politiet er opptekne av kva barn og unge gjer på i ferien. Daniel Ludviksen ved førebyggande avdeling ved Ålesund politistasjon, meiner ein del barn og unge har behov for vaksenstyrte aktivitetar.

Daniel Ludviksen, politioverbetjent, Ålesund politistasjon

Daniel Ludviksen er avsnittsleiar for førebyggande avdeling ved Ålesund politistasjon. Han meiner ein del barn har behov for rammer også i sommarferien.

Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Før sommaren gjekk politiet i Møre og Romsdal ut med ei oppmoding til foreldre. Der var oppfølging av dei unge i ferien eit tema.

Ludviksen meiner enkelte barn treng noko konkret å gå til, også i sommarferien.

– Når skuleferien startar, forsvinn faste rammer og aktivitetar. For enkelte kan lediggang føre til at dei finn på ting dei kanskje ikkje skulle ha gjort, seier Ludviksen.

Gir meistringsfølelse og glede

Tilbake i småbåthamna i Ålesund, går dagen mot slutten. Ungane kjem i land, éin etter éin i kvar si jolle. Dyktige hender er med å ta joller og barn i land. Pappa Petter Tingve hjelper til å med å få segl i hus.

Pappa Petter Tingve hjelper Nikolai Aarseth Tingve med å ta seglet inn etter endt dag på kurs.

Pappa Petter Tingve hjelper Nikolai Aarseth Tingve med å ta seglet inn etter endt dag på kurs.

Foto: Linda Bakken / NRK

– Det var veldig kjekt, seier Felipe Alvarez. Han stråler av meistringsfølelse etter første dag i eiga jolle.

Petter Aarseth Tingve er litt meir tilbakehalden og er tydeleg sliten. Etter eit hopp i havet og prat med far, kviknar han til.

– Kva er best, is eller segling, spør far.

Gutt i våtdrakt på brygga.

Nikolai Aarseth Tingve (7) hoppa i havet etter endt dag med segling.

Foto: Linda Bakken / NRK

– Segling, svarar sonen og spruter vatn ut av munnen. Han er klar for ny dyst neste dag, og passar sjølv på at det blir tid til litt leik og fjas innimellom. Det gjer òg dei engasjerte instruktørane i Ålesund Seilforening.