– Flere båter bør bygges ved norske verft

Investeringslysta blant fiskebåtredere i Herøy er stor. Men organisasjonen Fiskebåt er ikke fornøyd med at mange båter bygges i utlandet.

Investeringslysta blant fiskebåtredere i Herøy er stor. Dei siste åra er 2,5 milliarder investert, og rekka av nybygg er blitt lang. Optimismen er stor og mange ønsker seg det siste nye i havgående fartøy.

Petter Geir Smådal, reder i Smaragd AS i Herøy.

Petter Geir Smådal, reder i Smaragd AS i Herøy.

Foto: Arne Flatin / NRK
Tore Roaldsnes i organisasjonen Fiskebåt

Tore Roaldsnes, styreleder i organisasjonen Fiskebåt.

Foto: NRK

Optimismen er stor og mange ønsker seg det siste nye i havgående fartøy. De siste åra er 2,5 milliarder investert, og rekka av nybygg er blitt lang.

Petter Geir Smådal, reder i Smaragd AS i Herøy, får ny båt neste vår. «Smaragd» skal bygges ved Havyard Leirvik og er designet av Havyard i Herøy.

– Det er stort for oss fiskere å få ny båt, sier Smådal.

Flere med nye båter

Rederen er ikke alene i Herøy om å bygge ny båt. Det er elleve totalt som har vært eller skal fornyes fra havfiskeflåten i kommunen i perioden 2011 til 2015.

– Det er et tegn på at folk har tro på fremtiden i fiskerinæringen. Det betyr også at det går så pass bra i næringen at det er mulig å satse på nybygg, sier rederen.

– Mange av de områdene vi opererer i er verdens tøffeste havområder, derfor er det viktig at vi har skikkelig utstyr, sier Smådal.

Vil ha bygging i Norge

Tore Roaldsnes, styreleder i organisasjonen Fiskebåt, liker ikke at de fleste av disse båtene bygges i utlandet.

– Vi er veldig fornøyde med at det har vært en kraftig fornyelse nå, og det er et resultat av gode år. Men vi er opptatt av den maritime klynga, og vi ser veldig gjerne at en større andel av disse båtene blir bygd i norske verft, sier Roaldsnes.

Han mener at dette kan føre til at Norge miste kompetanse og arbeidsplasser.

– Vi har jo flust med kompetanse og teknologiutvikling lokalt i offshorefartøy?

– En del av disse mindre verfta som bygger fiskebåter er for små til å bygge offshorebåter, og på grunn av en for dårlige finansieringsordninger så blir altfor mange av disse kontraktene sendt til utladet, sier styrelederen.

– Må ha bedre finansieringsordninger

Roaldsnes ber om bedre finansieringsordninger, og for at dette skal skje må bli endring i reglene.

– Fiskeriflåten må bli regnet som eksportretta virksomhet, noe som vi mener at vi i aller høyeste grad er siden 95 prosent av vår sjømat går til eksport, sier Roaldsnes.

Smaragd AS - ny båt i Herøy

Dette er tegningene til den nye båten «Smaragd».

Foto: Arne Flatin / NRK