Hopp til innhold

Forhåndsstemmer kan komme for seint fram

Hvis du var seint ute med å forhåndsstemme i Ålesund og har bostedsadresse i en annen kommune, så risikerer du at stemmen din ikke blir registrert i tide. Stemmesedlene må sendes med post, og det kan hende det tar for lang tid.

Valgurne stemmerett

Rundt ti av velgerne som puttet stemmesedlene i urnen på Moa i Ålesund etter kl 17 på fredag, har ingen garanti for at stemmen blir godkjent.

Foto: HÅKON MOSVOLD LARSEN / NTB

På Moa i Ålesund ble det litt uro i stemmekøen etter klokka 17 på fredag. De som sto der, og var fra en annen kommune enn Ålesund, fikk beskjed om at de risikerte at forhåndsstemmene deres ikke ville bli registrert i hjemkommunen. Valgfunksjonærene sa at informasjon om dette hadde gått ut på forhånd.

– Stemmene som ble mottatt på Moa fredag etter klokka 17, kom for seint til siste postavgang. Det sier sekretær for valgstyret i Ålesund, Irene Kalstad Aase. Hun understreker at alt sannsynligvis vil gå bra, men må ta et lite forbehold.

Stortinget har endret valgloven

Det er mange som forhåndsstemmer fredag før valget, og en del av disse stemmene må sendes til den kommunen velgeren er manntallsført i for opptelling. Tidligere ville disse stemmene blitt sendt på lørdag, men på grunn av Postens omlegging, kan de nå sendes først på mandag.

For å få med forhåndsstemmene har Stortinget endret valgloven. Tidligere måtte forhåndsstemmene være hos valgstyrene før klokka 21 på selve valgdagen, men nå er fristen utsatt til klokka 17 dagen etter.

Tror stemmene blir godkjent

Irene Kalstad Aase sier at hun ikke kan gi noen garantier for at de rundt ti stemmene som ble innlevert etter klokka 17 på fredag kommer fram i tide.

– Vi har snakket med Bring i dag, og de har høy beredskap for å gjøre det de kan for at alle forhåndsstemmene skal komme fram. Reglene for A-post er at når det blir sendt i dag, så skal det komme fram i morgen, sier Aase.

Valgstyret har ansvaret

Kommunikasjonsrådgiver i Kommunal- og moderniseringssdepartementet, Sarah Pierstorff, sier at valgstyret i den enkelte kommune har ansvaret for gjennomføringen av valget i kommunen. Derfor er det også de som må svare på spørsmål om konkrete hendelser.

– Stortinget har vedtatt endringer i valgloven nettopp for å sikre at forhåndsstemmer kommer fram i tide, skriver Pierstorff i en e-post til NRK.