Foreslår varslingsrutinar

Torgrim Finnes foreslår at Ålesund kommune innfører varslingsrutinar etter Bingsa-saka. Finnes seier dette bør gjere det enklare å varsle. Bystyret blir torsdag ettermiddag orienterte om saka der ein etatsleiar skal ha tildelt millionkontraktar, og samstundes har fått gjort privat arbeid av dei same.