Hopp til innhold
Bingsa renovasjonsanlegg, Ålesund
Foto: Terje Reite / NRK

Bingsa-saken

Oppsummert

Kommunerevisjonen har avdekket ulovlig bruk av overtid og brudd på lov om offentlige anskaffelser ved det kommunale renovasjonsanlegget Bingsa i Ålesund. Kommunen har anmeldt Bingsa-sjefen til politiet, og Økokrim bistår lokalt politi.

 • Mer ulovlig overtid

  Det kommunale renovasjonsanlegget Bingsa i Ålesund er igjen i Arbeidstilsynets søkelys. Det skriver Sunnmørsposten. I 2017 ble det avslørt at anlegget over flere år hadde hatt ulovlig overtid. Etter å ha sett på timelistene for 2019 har tilsynet funnet flere brudd på arbeidsmiljøloven. Ifølge avisa skal en av de ansatte blant annet ha jobbet 32 dager i strekk. Kommunen opplyser til avisa at de har kalt inn til et møte over ferien der de vil utarbeide et svar til tilsynet. Det er nå et nytt kommunalt aksjeselskap som har tatt over drifta av Bingsa. Daglig leder,Trond Lauritsen, sier til avisa at de vil se på saken og legger til at de for 2019 har god kontroll med overtidsbruken i det nye selskapet.

  Bingsa renovasjonsanlegg, Ålesund
  Foto: Terje Reite / NRK
 • Statsadvokat henlegger Bingsa-saka

  Statsadvokat Magne Nyborg har nå besluttet å henlegge saka mot Bingsa-sjefen, skriver Sunnmørsposten. Etter at Sunnmørsposten avslørte at OK Entreprenør AS hadde jobbet uten å fakturere hjemme hos Bingsa-sjefen, gikk rådmann i Ålesund kommune, Astrid Eidsvik, til korrupsjonsanmeldelse. – Vi henlegger saka av hensynet til bevisets stilling, sier Nyborg til avisen.

 • Virksomhetsleder slutter

  Ålesund kommune og virksomhetslederen for Vann, avløp og renovasjon er enige om å avslutte arbeidsforholdet, går det fram av pressemelding fra kommunen i ettermiddag. Hun har fått kritikk for måten hun har håndtert spørsmålet om bruk av eksterne leverandører i Bigsa avfallsanlegg på. Sigrid Jahren får utbetalt ni månedslønner i tillegg til allerede opptjente feriepenger

  Bingsa renovasjonsanlegg, Ålesund
  Foto: Terje Reite / NRK
 • Nytt verktøy

  Ålesund kommune set i verk eit nytt planleggings- og registreringsverktøy for å få kontroll over overtidsbruken ved søppelanlegget Bingsa. Det går fram av kommunens tilsvar til Arbeidstilsynet. Etter omfattande lovbrot frå 2013 til 2016 har Arbeidstilsynet ført tilsyn med timelister og løn frå januar til mai i 2017. Også her blei det avdekt fleire regelbrot, men i hovudsak held dei Bingsa-tilsette seg innanfor gjeldande avtale. I følgje tilsvaret skal det nye verktøyet kunne regstrere den faktiske overtida frå 1.november i år.

  Bingsa avfallsplass
  Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK
 • Framleis lovbrot i Bingsa

  Etter avsløringar om lovbrot på avfallsanlegget Bingsa i Ålesund har arbeidstilsynet ført tilsyn med timelister og løn. I rapporten går det fram at anlegget framleis bryt reglane om vekentleg arbeidstid, vekentleg arbeidsfri, arbeidstid på søn- og helgedagar og reglane om overtidsarbeid. I rapporten kjem det fram at fleire har arbeidd meir enn 20 timar overtid i løpet av 7 dagar i enkeltveker, skriv Sunnmørsposten.