Hopp til innhold

Mener reiselivets miljømerke er villedende

Geir Klepaker (MDG) hevder merkeordningen «Bærekraftige reisemål» bryter markedsføringsloven. Nå varsler Forbrukertilsynet at reiselivet vil bli satt under lupen neste år.

Skjermdump fra Visit Norway sine sider.

Innovasjon Norge har siden 2013 hatt et merke for Bærekraftige Reisemål. Setesdal er en av destinasjonen som har dette merket. Dette er en skjermdump fra nettsiden til Visit Norway.

Foto: Skjermdump fra Visit Norway

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,14 °C
Les mer  om klima

I dag har 15 destinasjoner merket for «Bærekraftige reisemål» og mange flere landet rundt er i en prosess der de jobber for å få det.

– Det gjør det mye vanskeligere for en kunde eller en turist å ta et riktig valg når et reisemål påstår at de er bærekraftige, når mange langt ifra er det, sier Geir Klepaker.

Geir Klepaker, førstekandidaten til MDG i Rauma

Geir Klepaker er leder for Miljøpartiet De Grønne i Rauma.

Foto: Trond Vestre / NRK

Han er leder for Miljøpartiet De Grønne (MDG) i Rauma og har lenge vært opptatt av merkeordningen «Bærekraftige reisemål» som Innovasjon Norge står bak.

– Misvisende overfor turistene

Innovasjon Norge beskriver merket som «et kvalitetsmerke for reisemål som har startet systematisk jobbing for å redusere reiselivets negative påvirkning på omgivelsene.»

Prosessen for å få et slikt merke tar vanligvis rundt tre år, og reisemålet må dokumentere resultater på økt bærekraft. Samtidig står det på nettsidene til Innovasjon Norge at «bærekraftsmerket innebærer ikke at et reisemål allerede er 100 prosent bærekraftig på alle måter, men at stedet jobber systematisk og målrettet med forbedringer, som måles hvert tredje år.»

Geir Klepaker mener at med en gang merket «Bærekraftige reisemål» blir brukt i markedsføringen av en destinasjon, er dette misvisende og bryter loven fordi man kommer med en påstand som må dokumenteres.

– Å kalle seg et «Bærekraftig reisemål», når Innovasjon Norge selv skriver at det ikke er snakk om et «Bærekraftige reisemål», er i strid med markedsføringsloven slik jeg tolker den, sier han.

Mener det bør endre navn

Klepaker synes selve ordningen med «Bærekraftige reisemål» er veldig bra. Det er navnet han reagerer på.

– Det burde hatt et annet navn, eller en undertittel, som sier at det er snakk om et reisemål som jobber for å bli mer bærekraftige enn de er i dag.

Vil diskutere navnet

Audun Pettersen i Innovasjon Norge synes det er beklagelig dersom noen oppfatter at navnet på merket blir «grønnvasking». Han har ikke sett klagen, men mener Innovasjon Norge er tydelig i kommunikasjonen ut til turistene.

Audun Pettersen

Audun Pettersen er leder for bærekraftig reiseliv og mat i Innovasjon Norge.

Foto: Tommy Andresen

– Dette er ikke er en premie, men en verktøykasse som vi gir til destinasjonen for at de skal jobbe for å bli mer bærekraftige.

Han mener at de på sine nettsider og i sine kanaler er tydelige på hva dette er. Han sier likevel at de kanskje må se på navnebruken rundt merket. Innovasjon Norge vil nå diskutere dette sammen med reisemålene.

Forbrukertilsynet ser behov for å granske reiselivet

Forbrukertilsynet har hatt stort fokus på markedsføring med begrepene «bærekraft» og «miljøvennlig» det siste året. Spesielt klesbransjen har blitt gransket, men også andre selskaper har blitt pålagt å endre markedsføringen sin fordi de har hevdet at produkter er «bærekraftige».

Tilsynet bekrefter å ha mottatt klagen på Innovasjon Norge.

Bente Øverli, nestleder Forbrukertilsynet

Bente Øverli er nestleder i Forbrukertilsynet og har særlig ansvar for bruk av miljø- og etikkpåstander i markedsføring.

Foto: Kimm Saatvedt / Forbrukertilsynet

– Vi vil nok se nærmere på den saken i tråd med at vi ser på reiselivsbransjen som fokusområde generelt fremover, sier Bente Øverli som er nestleder i Forbrukertilsynet.

Hun sier tilsynet har fått inn sju andre saker om fly-, cruise- og charterselskap og ser at reiselivet bruker stadig flere påstander om bærekraft i markedsføringen sin. Ofte brukes påstandene på feil måte.

– Så da er vi nødt til å gå inn i den bransjen i 2020, sier Øverli.

– Er det noen som kan slippe unna med å bruke «bærekraftig»?

– Det er vanskelig. Selve bærekraft-begrepet er så vagt, og forstås så veldig ulikt, sier Øverli.