Hopp til innhold

For få ansatte til å ta seg av domfelte med fotlenke

Mens det er stor pågang av fengselsdømte som vil ha en elektronisk fotlenke i Møre og Romsdal, er det ikke nok kriminelle i Sogn og Fjordane som innfrir kravene. – Vi har en kjempestor utfordring, sier lederen av Friomsorgen Møre og Romsdal.

Fotlenkesoning

Fotlenkesoning i Møre og Romsdal er en suksess, ifølge Friomsorgen. Problemet er at det er for få ansatte til å ta seg av dem.

Foto: Kriminalomsorgen

Fotlenkesoning i Møre og Romsdal er en suksess, mener Friomsorgen som organisere det nye alternativet til fengsel. Men de sliter med for få ansatte til å ta unna den store pågangen.

– Mesteparten av dem som har en dom opptil fire måneder ønsker å sone hjemme, sier daglig leder av friomsorgen i Møre og Romsdal, Annhild Viken Sunde.

Den som gjennomfører straff med fotlenke gjennomfører ubetinget fengselsstraff. Fotlenke gir en mulighet til å leve forholdsvis normalt under soningen.

– De fortsetter både i skole, arbeid og behandling. Det er en suksess med tanke på tilbakeføring til samfunnet.

Innfrir ikke kravene

Annhild Viken Sunde

Annhild Viken Sunde er leder av friomsorgen i Møre og Romsdal.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Allerede i 2008 ble Sogn og Fjordane valgt ut som et av seks prøvefylke for å teste fotlenkesoning. Siden den gang har det blitt mer populært.

Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane har samarbeid om soning med fotlenke. I Møre og Romsdal er pågangen langt større enn kapasiteten, men i Sogn og Fjordane er det ikke nok kriminelle som innfrir kravene til fotlenke.

– Det er litt vanskelig per i dag fordi vi har felles turnus. De oppnår ikke kravet og vi har mer enn kravet, selv om det er felles ressurser. Da har vi en kjempestor utfordring, sier Annhild Viken Sunde.

Avvist

Det er nå 18 personer som soner med fotlenke i Møre og Romsdal, noe som er fem mer de har ressurser til. Det har på det meste vært 20 samtidig. Siden tilbudet kom i mai i fjor har 130 fått sone med fotlenke.

– Vi står på alle sammen og jeg tenker at i lengden vil det ikke gå. Hadde vi fått flere kunne vi hatt flere pålenket til samme tid.

235 har søkt siden starten. 67 av dem ble avvist fordi de ikke tilfredsstilte kravene og 28 fordi de av forskjellige grunner ikke var egnet.

– Men tror de også at det er en enklere soning enn fengsel?

– Nei. Det er faktisk 16 stykker som har trukket søknaden og tre stykker er sendt til fengsel på grunn av brudd.

Det er nulltoleranse på inntak av alkohol, noe som har vært årsaken til de tre bruddene, ifølge Sunde.