Hopp til innhold

Venter fortsatt på fotlenkesvar for forvaringsdømte

Mannen som forgrep seg på henne ble løslatt i hjemkommunen uten fotlenke. Nå etterlyses stortingsvedtaket som kan gi bedre kontroll på forvaringsdømte som slippes ut på prøve.

Offer for forvaringsdømt seksualforbryter i Innlandet

VANSKELIG: Mannen som dopet henne ned og utsatte henne for grove overgrep kan ikke kontakte henne i prøveløslatelsen. Men han har ikke fotlenke.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

NRK har fortalt om den forvaringsdømte mannen fra Innlandet som under prøveløslatelsen blir bosatt i hjemkommunen. Der bor fortsatt «Trine» som ble dopet ned og voldtatt.

Han får ikke lov til å ta kontakt med henne, men han har ikke hatt fotlenke verken i permisjoner eller nå under prøveløslatelse.

Hadde han hatt det ville alarmen gått hos politiet hvis han nærmet seg henne.

Her må vi inn med noen andre virkemidler for å trygge de som opplever dette. Det går ut over hele familien rundt, slekt, venner og barn, sier stortingsrepresentant Ingunn Foss (H).

Hun var saksordfører da Stortinget i desember 2022 ba regjeringa skal se på mulighet til å bruke fotlenke med GPS på forvaringsdømte som slippes ut på permisjoner.

Nå vil Foss ha fortgang i behandlingen i Justisdepartementet, som svarer at de utreder saken.

Les også Jobber med traumene mens overgriper slipper ut

Overgrepsoffer bilde inne.

Mange lever liv i frykt

I dag har ikke Kriminalomsorgsdirektoratet (KID) mulighet til å sette fotlenke på forvaringsdømte som skal ut i permisjoner. Det ba de om i 2021.

Det ble det tatt tak i av politikerne da en dobbeltdrapsdømt i fjor sommer ikke kom tilbake fra permisjon.

Frp fremmet forslag i Stortinget om at regjeringa skulle sikre adgang til å sette vilkår om elektronisk kontroll ved fotlenke med GPS-sender for forvaringsdømte under permisjon fra soning.

Les også Stig Millehaugen ber om prøveløslatelse

Forslaget fikk klart flertall i Stortinget i desember 2022, med 90 mot fire stemmer.

Ingunn Foss (H) vet at det er mange, spesielt kvinner, som lever i frykt.

Ingunn Foss

TENKER PÅ OFRENE: Ingunn Foss er klar over at fotlenke er inngripende, men er mest opptatt av ofrene.

Foto: Svein Sundsdal / nrk

Hun blir opprørt over å lese saken til NRK om kvinna, som nå har fått mannen som dopet henne ned og voldtok henne, tilbake i hjemkommunen.

– Jeg kan kjenne på meg hvor ille det kan være når du i første omgang har blitt utsatt for et så grovt overgrep. Du blir så redd for at ting skal skje igjen, sier hun.

Mange av kvinnene som har vært utsatt for vold og overgrep får trygghetsalarm. Men Ingunn Foss mener fotlenke vil være mer effektivt. Det kan ta tid før politiet når fram.

– Da hadde politiet fått et varsel i forkant og nye overgrep kanskje blitt avverget, sier hun.

Hun viser til at gjennom en fotlenke med GPS som påføres den straffedømte vil politiet bli varslet allerede idet vedkommende overtrer en forbudssone, og kan gripe inn og beskytte offeret før det straffbare forholdet finner sted.

Les også Nesten 3000 brudd på besøksforbud: Flere kan få omvendt voldsalarm

"Isabells" ekspartner er idømt omvendt voldsalarm.

Fotlenke er inngripende

Ingunn Foss (H) ser permisjoner og prøveløslatelser i sammenheng. Selv om en prøveløslatelse innebærer at en rettsinstans har vurdert at det ikke lenger er grunnlag for forvaring.

– Men er ikke fotlenke veldig inngripende for en som retten mener bør kunne få prøve å leve et normalt liv utenfor fengsel?

– Selvsagt er det inngripende. Men det er jo veldig inngripende og veldig reduserende for et liv hvis man lever i frykt for at noe skal skje med deg og dine, sier Foss.

Justis- og beredskapsdepartementet opplyser at de arbeider med å utrede problemstillingen, sammen med flere andre problemstillinger om bruk av elektronisk fotlenke mer generelt.

– Vil det også gjelde forvaringsdømte som blir prøveløslatt?

Det er for tidlig å si hva resultatet av utredningsarbeidet vil bli, svarer Foss e-posten.

Les også Volden slutta ikke sjøl om «Sandra» forlot mannen: – Hjelper ikke at jeg sier ifra

Illustrasjon av ei kvinne som kniper sammen øynene og holder seg for ansiktet.