NRK Meny
Normal

Fotlenke frister mange

Mange vil heller være lenka til hjemmet med ei elektronisk fotlenke enn å gå i fengsel. I mai kommer fotlenka til Møre og Romsdal.

Elektronisk fotlenke
Foto: NRK

32 utvalgte er grovsilt av mange straffedømte søkere og disse skal nå bli vurdert om de er egna for denne soningsmetoden, sier leder i Friomsorgen i Møre og Romsdal, Annhild Viken Sunde.

Pågangen er stor, men ikke alle kvalifiserer til slik alternativ soning.

Bare de som har ubetinga fengselsstraff på mindre enn 4 måneder, eller har 4 måneder igjen å sone, kan være kvalifisert til å sone med elektronisk kontroll. Dette kan ofte være promillekjørere og slike som har kjørt for fort og er dømt til fengsel. De som er dømt for alvorlig vold og sedelighetsforbrytelser er ikke aktuelle.

Artikkelen fortsetter etter videointervjuet.

Videointervju med Annhild Viken Sunde leder av Friomsorgen Møre og Romsdal

Erfaringene gode med elektronisk fotlenke og nå er vi straks klare i Møre og Romsdal, sier Annhild Viken Sunde i Friomsorgen i fylket.

Streng kontroll

Når du soner med fotlenke rundt ankelen, forteller den om du er innafor hjemmets vegger eller ikke. Å gå ut i postkassa, kan du for eksempel ikke gjøre og du må være helt rusfri. Den som soner skal være sysselsatt, enten med arbeid eller skole. Resten av døgnet må du være hjemme og blir strengt kontrollert.

Du skal ha fire treffpunkt i løpet av uka med Kriminalomsorgens ansatte i tillegg til meldte og uanmeldte kontroller. Du må ha et meget strukturert liv for å sone med fotlenke, sier Viken Sunde.

Fotlenke med gode erfaringer

Hustad fengsel

Fengslene - som er Hustad fengsel - er stappfulle og mange venter i soningskø.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

– Erfaringene er svært gode etter at 12 fylker i landet fra før har innført ordninga. Bare 10 prosent har tilbakefall i løpet av to år etter soninga, sier Viken Sunde.

20 prosent av innsatte i fengsel har tilbakefall etter to år, viser en Krus-studie fra i fjor.

Avlaster fulle fengsel

Behovet for avlastning av fengslene er enormt. Fengslene er fulle landet over, og bare i Møre og Romsdal er det pr. i dag ca. 110 som venter på soning i Hustad fengsel eller Ålesund kretsfengsel. I tillegg er det mange fra fylket som soner i fengsel andre sted i landet. Før jul ble 140 straffedømte fra Møre og Romsdal overført til soningskø i Bergen, fordi kapasiteten i fengslene her i fylket er sprengt.