Hopp til innhold

Flere avdelinger stengt i sommerferien

Flere avdelinger i Helse Møre og Romsdal holder feriestengt og hvert år blir det vanskeligere å få tak i vikarer. – Det veldig mange enheter som har store problem med å rekruttere kvalifiserte vikarer, sier assisterende direktør Helge Ristesund.

Ålesund sjukehus

Mellom uke 25 og 32 er det flere avdelinger og seksjoner som holdes stengt. I Ålesund stenges blant annet dagkirurgisk seksjon, hudpoliklinikken og øre, nese, hals avdelingen.

Foto: Remi Sagen / NRK

Fra denne uka og frem til midten av august vil flere avdelinger i Helse Møre og Romsdal være stengt eller ha lavere aktivitet fordi de ansatte skal avvikle ferie.

Helge Ristesund

Assisterende direktør i Helse Møre og Romsdal, Helge Ristesund, sier noen pasienter vil få litt lenger reiseavstand, men de sikrer at ferieavviklingen ikke går utover pasienter som trenger akutt hjelp.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Blant avdelingene er barneavdelinga i Kristiansund, barnepoliklinikken i Molde, Mork og Aure rehabiliteringssenter, dagkirurgisk seksjon i Ålesund og kreftpoliklinikken i Molde.

Her kan du lese se hvilke avdelinger som er stengt eller har lavere aktivitet i sommer.

– Vi har gjort dette i mange år og har god erfaring med det. Vi gjør det for at våre ansatte skal kunne avvikle ferie i sommer. Alternativet er å avvikle ferie gjennom hele året og det vil innebære redusert kapasitet på sykehusene våre gjennom hele året, og det ønsker vi ikke, sier assisterende direktør i Helse Møre og Romsdal, Helge Ristesund.

– Hvordan skal pasientene forholde seg til det?

– Det er to typer pasienter. Det ene er pasienter som blir innkalt til planlagt aktivitet. De skal møte slik de har fått beskjed om. Når det gjelder akutte pasienter så sikrer vi at de har et tilbud, slik vi ellers har. Så dette går ikke utover øyeblikkelig hjelp tilbudet.

– Noen av pasientene får litt lenger reiseavstand en periode, men det går jevnt over veldig greit å avvikle ferie på denne måten.

– Vanskelig å få kvalifiserte vikarer

Barneavdelinga Kristiansund

Barneavdelingen i Kristiansund holder stengt fra uke 26-32, men poliklinikken er åpen i uke 26–29.

Foto: Roar Strøm / NRK

Ifølge Helse og Møre og Romsdal starter en stenging i hovedsak klokka 15.00 om ettermiddagen og åpner kl. 08.00 om morgenen. Ristesund sier de hvert år evaluerer hvordan ferieavviklingen har gått og ser hvilke justeringer som må gjøres.

– I år har vi redusert på omfanget innenfor psykiatrien. Vi har hatt litt kapasitetsproblem der tidligere, så derfor har vi justert litt.

Ristesund forteller at alle avdelingene som stenges i år har vært stengt tidligere om sommeren. En av hovedutfordringene er at det er vanskelig å få tak i vikarer.

– Det har tradisjonelt vært et problem å få tak i leger og spesialsykepleiere, men vi ser at problemet med å få tak i kvalifiserte vikarer blir større og større for hvert år. Så nå er det veldig mange enheter som har store problem med å rekruttere kvalifiserte vikarer hos oss.