NRK Meny
Normal

Økonomisk nedtur i mars - må sette i verk tiltak

Helse Møre og Romsdal må sette i verk tiltak etter å ha gått på en økonomisk smell i mars måned

Espen Remme

Direktør Espen Remme sier pasientbehandlinga skal skjermes så langt som råd.

Foto: Remi Sagen / NRK

Helseforetaket hadde et negativt avvik i mars på nærmere 27 millioner kroner. Utviklinga gjør at ledelsen vil legge frem nødvendige tiltak på styremøtet den 9.mai. Direktør Espen Remme sier de vil skjerme pasientbehandlinga så langt som råd.

Totalt for året er avviket på nærnere 36 millioner kroner.

Bakgrunnen for den vanskelige situasjonen er spesielt knyttet til lavere inntekter, høyere medikamentkostnader, avvik i varekostnader og merkostnader knyttet til drift av lokaler, reparasjoner og vedlikehold.

– Påvirker handlefriheten

Administrerende direktør Espen Remme i Helse Møre og Romsdal sier den negative utviklingen påvirker handlefriheten til foretaket. Han sier videre at de nå må sette i verk tiltak med umiddelbar og forsterket virkning både innenfor planlagte investeringer og i ordinær drift.

Helseforetaket går også grundig inn i tallene for å se om noe av økningen i kostnader og nedgangen i inntekter er en trend som man også kan vente for månedene fremover.

Stopp i ansettelser

Blant tiltakene som blir gjennomført er reduksjon av lønnsutgifter og prioritering av tilgjengelige ressurser til aktivitet som gir mest verdi for pasientene, ansettelser i alle administrative stillinger i klinikk og stab blir stoppet, med unntak av kritiske stillinger i forhold til pasientaktivitet/ inntekter, og ledige stillinger skal godkjennes på nytt før utlysning.

Ledelsen i helseforetaket understreker også viktigheten av å intensivere arbeidet med å forberede de ansatte ved sykehusene i Molde og Kristiansund på å bli ett fagmiljø frem mot realiseringen av det nye sykehuset i Nordmøre og Romsdal.