Fleire omkom etter drukning

I 2018 omkom 102 personar av drukning i Noreg, og det er ti prosent meir enn året før. Ulykkesstatistikken frå Redningsselskapet for 2018 viser at godt vaksne menn er overrepresenterte i drukningsulykkene, og samtidig viser tala at fleire omkom i samband med bading. I Møre og Romsdal var det seks personar som drukna og omkom.

Bading
Foto: Tryg Forsikring

Flere nyheter fra Møre og Romsdal