Fleire hustomter

Det er stort håp om at fleire vil busette seg på øyane i Haram og Sandøy når Nordøyvegen kjem. Det vert no jobba for å legge ut fleire hustomter på øyane. Eirin Buner og Svenn Even Otterlei har bygd hus på Lepsøya. No trur dei at fleire kjem etter. – Det har allereie vore ein god vekst dei siste åra og vi er ganske sikre på at no vil trenden vokse raskare, seier Svenn Even Otterlei.